Brittiska företaget Införlivande plus komplett registrering byrån service från £ 180 per år

Specialistbyrå inom företagsregistreringar i Storbritannien

Välkommen till den ledande företagsregistreringstjänsten för aktiebolag i Storbritannien. UK Incorporate är en del av Company Registrations Online Limited, en av de största och längst etablerade företagsbildningsbyråerna i Storbritannien. Vi har hjälpt till att bilda företag i Storbritannien sedan 1993. Vi registrerar för närvarande över 10 000 företag varje år, och vi är marknadsledande när det gäller kvalitetstjänst, yrkesmässighet och värde för pengarna. Vi har stor erfarenhet av att hantera utländska kunder, och vi hjälper kunder i över 40 länder runt om i världen att bilda företag i Storbritannien.

UK Incorporate bildades för att hjälpa kunder runt om i världen som lokalt inte har tillgång till företagsregistreringsombud med tillräckliga kunskaper om marknaden i Storbritannien. Vi har utformat en tjänst som hjälper kunder som är belägna utanför Storbritannien och behöver hjälp med att sätta upp ett företag i Storbritannien och sköta de företagsadministrativa uppgifter och lagstadgade rättsliga ärenden som gäller för att hålla företagsregistreringar uppdaterade. De paket som erbjuds genom UK Incorporate säkerställer att våra kunder erhåller en omfattande tjänst där vår specialiserade expertis står till kundens förfogande för att hjälpa till att säkerställa en forsatt framgång för kundens företag.

Bildandet av ett aktiebolag utgör bara det första steget i att starta ett företag i Storbritannien. Bolagslagen (Companies Act) företagsbildning i storbritannien, företagsregistrering i storbritannienkräver att varje aktiebolag lämnar in olika dokument till bolagsregistret (Companies House) för offentlig registrering. Dessa inkluderar Annual Returns, som registrerar uppgifter om styrelseledamöter, aktieägare och registrerat kontor och måste lämnas in varje år, uppgiftsändringar som styrelseledamöternas adresser och aktietilldelningar samt årsredovisning. Om detta försummas tas företaget bort från registret. Ditt aktiebolag i Storbritannien måste ha sitt registrerade kontor i Storbritannien, och det är tillrådligt att en professionell företagssekreterare utses för att ta hand om de lagstadgade register som bolagslagen kräver.

Allt detta inkluderas i vår registreringsbyråtjänst (Registration Agency Service).

Vi är den företagsbildningsbyrå som föredras av över 1 000 firmor av yrkesmän både i Storbritannien och utomlands, och du kan lita på att vår professionella registreringsbyråtjänst säkerställer att ditt aktiebolag i Storbritannien alltid uppfyller bestämmelserna.

Vi erbjuder en professionell kvalitetstjänst riktad till professionella affärsmänniskor. När du registrerar ett aktiebolag i Storbritannien med UK Incorporate är du i säkra händer.

När du besöker webbplatsen, kommer allt innehåll att vara på engelska. Dessutom måste all korrespondens ske på engelska.

Klicka här för att besöka webbplatsen!

Company Registrations Online Limited is a company registered in England and Wales with company number 3838753, VAT registration number 732 4047 59

Telephone: +44 161 440 8884     Fax: +44 161 439 4484     Email: info@ukincorporate.com